RESL, společnost pro regenerační služby

Provozní řád

Všichni návštěvníci regeneračního centra jsou povinni řídit se pokyny obsluhujícího personálu !Pokyny pro pobyt v regeneračním středisku:

-     při příchodu se nahlaste u pokladny, kde obdržíte klíče a zámek od skříňky

-     po dobu pobytu uložte klíče a cennosti u pokladny

-     při odchodu odevzdejte klíče a zámek opět u pokladny


Provozovatel regeneračního střediska doporučuje:

-     o vhodnosti nabízených procedur se poraďte se svým lékařem

-     jestliže máte kožní problémy nebo změny na kůži, navštivte svého lékaře

-     před kteroukoli regenerační procedurou zhodnoťte svůj zdravotní stav

-     před vstupem do sauny si přečtěte správný postup při saunování

-     před i po každé proceduře se osprchujte

-     do potírny si s sebou vezměte osušku nebo prostěradlo, na které se položíte

-     před vstupem do bazénu se řádně osprchujte


a nepovoluje vstup osobám:

-     pod vlivem alkoholu a omamných látek

-     s přenosnými nemocemi včetně plísní, bradavic a kuřích ok

-     v karanténě

-     mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby


a v prostorách střediska zakazuje:

-     kouření

-     používání šamponů ve skle

-     používání kosmetických přípravků (i přírodních) v potírně

-     sušení ručníků, osušek a prostěradel v potírně

-     barvení vlasů

-     holení

-     pedikúru